Търси по ключови думи:

УСЛУГИ

Строителство:

 • Груб строеж- осигурява строеж, кофраж и арматура за сферата на жилищното, промишленото, високото и ниското строителство.. Изгражда и укрепва кофражни системи от ново поколение армировка и арматурни скелети, изкопни работи, извозване, транспорт, редене и връзване на арматурен скелет, технологично полагане на бетон, полагане на бетонови смеси.
 • Метални конструкции

Довършителни работи:

 • Зидарии;
 • Полагане на машинно –гипсови , варо – циментови мазилки;
 • Полагане на цименто-пясъчни замазки;
 • Бояджийски услуги;
 • Шлайфан бетон;
 • Полиран бетон;
 • Хидроизолация;
 • Полагане на фаянс и теракот;
 • Ремонт и изграждане на покривни конструкции;
 • Скеле и саниране- монтаж на топлоизолационни системи, които отговарят на топлотехническата ефективност на сградата;
 • Търговия със строителни материали и изделия

Реставрации

 • На стари сгради;
 • Саниране по програми