Търси по ключови думи:

ЗА НАС

“Елер-Калдера“ ООД

Eler Kaldera?

”Елер – Калдера” ООД е строителна компания, основана през 2005 година – ф.д.№125 / 2005 година, с решение на Кърджалийски окръжен съд. Основната дейност на дружеството е строителство и строително-монтажни работи в областта на гражданското и промишлено строителство. Ръководството на фирмата насочва усилията си към привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, чрез обучение и мотивация, квалификация на персонала, прилагане на съвременни методи за управление, на качеството като гаранция за удовлетворяване на потребителите и подобряване имиджа на дружеството.

Фирмата разполага със следния трудов ресурс:

  • Технически персонал за ръководство на обектите- 3-ма;
  • Координатор по безопасност и здраве в строителството-1;
  • Квалифициран работен персонал, съгласно новите изисквания за лицензиране на строителните фирми в Република България- повече от 10 работни групи.
  • Помощен и административен персонал.

“Елер-Калдера“ ООД разполага с необходимата за покриване на голяма част от нуждите ни –склад и механизация.

Едни от най-висококачествените машини на международния пазар –BRINKMANN, PFT, NORTON са собственост на фирмата, с които осигурява качество и стабилност на работа. Също така на склад има повече от 5 000 м2 скеле за подпомагане на дейността си. Техническата обезпеченост и механизация са:

  • Транспортни камиони за снабдителска дейност;
  • Транспортни средства за извозване на работния персонал;
  • Лека механизация за работа по обектите;
  • Наемане на тежка механизация.

“Елер-Калдера” ООД има изключителен опит, квалифицирани технически кадри и работна ръка, с които изпълнява предмета си на дейност в качеството на Главен Изпълнител и Изпълнител в изграждането на обекти, на територията на Р България.

“Елер – Калдера“ООД все по-ясно се налага като традиционен партньор в България с много добро качество и кратки срокове на строителството, обезпечени с банкови гаранции в елитни български банки и високо квалифицирани кадри.

СЕРТИФИКАТИ

През 2009 година дружеството е лицензирано и регистрирано в Централния професионален регистър по Закона за Камара на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, специализиран в изграждането и реконструкцията на многофункционални жилищни сгради и комплекси – ЦПРС за I и V групи и различни категории строежи.